Erfolgsrezept

EifrischErfolgsrezept

KwaliteitKwaliteit staat bij Eifrisch in hoofdletters geschreven

De kwaliteit van de producten komt voor Eifrisch op de eerste plaats. Onze producten zijn absoluut vers en worden getest en gecontroleerd volgens gecertificeerde processen naar de nieuwste standaards. Het is ons doel om onze klanten altijd hoogwaardige en kwalitatief perfecte producten te bieden.

Daarnaast zijn wij trots op de jarenlange samenwerking met onze partners. Of het nu gaat om voermolens, broedeieren of een leghennenbedrijf – alle partners van Eifrisch delen onze zienswijze over kwaliteit en werken daarom vaak al vele jaren vol vertrouwen met ons samen. Door de continue uitwisseling en een overkoepelend kwaliteitsmanagement kunnen wij de kwaliteit van onze producten blijvend op de huidige, buitengewoon hoge standaard handhaven.

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsmanagement bij EIFRISCH werkt volgens het HACCP-concept. Hierbij worden mogelijke gevaren bij het werken met kwetsbare levensmiddelen vroegtijdig geïdentificeerd en worden passende controlemechanismen in werking gezet. Zowel de afzonderlijke controlemechanismen als de procedure bij eventuele afwijkingen zijn bovendien zo nauwkeurig mogelijk gedefinieerd.

Certificeringen

De firma Eifrisch is sinds de oprichting lid van de KAT (de Duitse vereniging voor gecontroleerde alternatieve dierhouderijsystemen) en geldt daardoor als pionier op het gebied van de alternatieve leghennenhouderij. Onze inpakafdeling en onze gekleurde eieren zijn onderscheiden met IFS Food en IFS Broker certificaten op hoger niveau (International Featured Standards). Bovendien mogen wij certificaten als QBE, VLOG en Bio voeren.

Veiligheid

Kapje eraf of opkloppen – het is beide genieten. Niets is zo belangrijk voor de kwaliteit als de zorgvuldige analyse van de eieren bij het aanleveren in de centrale inpakafdeling van EIFRISCH.

Om de afstand klein te houden en zodoende zo vers mogelijke eieren aangeleverd te krijgen, bevinden de centrale inpakafdeling van EIFRISCH en de aangesloten legbedrijven zich in elkaars onmiddellijke nabijheid.

Bij het aanleveren worden de eieren gewogen en onderworpen aan een eerste optische en kwalitatieve controle.

Van elk legbedrijf wordt de versheid van de eieren steekproefsgewijs getest, zodat alleen perfecte leveringen bij de sortering terechtkomen.

Grondige controle

Computergestuurde weging

Doorlichten

Laboratoriumanalyses

Testen van de versheid

Sortering naar houderijsystemen

Controle op een breuk in de schaal

Dagverse sortering en levering

Geïntegreerde productieketen

Fase 1

Voer

In de voermolen van onze partner wordt GGO-vrij voer geproduceerd. Het voer bestaat uit zeer hoogwaardige ingrediënten met bijzonder veel granen. Dit garandeert gezonde dieren en daardoor een optimale kwaliteit eieren.

Het voer wordt met eigen wagens van de bedrijfsgroep geleverd aan de ouderdier-, opfok- en leghennenbedrijven. Zo ontvangt elke ontwikkelingsfase individueel afgestemd voer dat de garantie vormt voor smakelijke en hoogwaardige eieren met een donkere dooier.

Fase 2

Ouderdierfokkerij

Als garantie voor de beste fokkerij van leghennen komen de ouderdieren van onze partners uit eigen huis. Geselecteerde dieren bieden een betrouwbare garantie voor gezonde en productieve leghennen. Omdat het opfokken van ouderdieren heel belangrijk is voor de eierproductie, moeten deze bedrijven aan strenge hygiënevoorwaarden voldoen. Regelmatig voeren teams van dierenartsen controles uit om toezicht te houden op de gezondheid van de dieren.

Fase 3

Ouderdierhouderij

Omdat de ouderdieren de broedeieren leveren voor het opfokken van de leghennen, zijn hygiëne en goede controles bij het fokken van ouderdieren belangrijke voorwaarden voor een gezond leghennenbestand.

Bovendien is dat de garantie voor een zeer goede en veilige productkwaliteit. Voor de kwetsbare eierproductie bestaat een door onze partnerfirma zelf ontwikkeld hygiëneprogramma.

Fase 4

Broederij

In de eigen moderne broederij van onze partnerfirma worden de broedeieren volgens vastgelegde hygiënische en diergeneeskundige voorwaarden gecontroleerd. Twee maal per week komen na een broedtijd van ongeveer 3 weken de kuikens uit het ei die vervolgens worden gezien door een team van dierenartsen dat is gespecialiseerd in de pluimveehouderij. Ook hier worden het productieproces en de hygiëne regelmatig gecontroleerd door vakmensen.

Fase 5

Leghennenfokkerij

De opfokbedrijven liggen in de onmiddellijke nabijheid van de leghennenbedrijven, zodat de transportafstanden klein zijn. Dat is positief omdat het tijd spaart in de productie en voor de gezondheid van de dieren. Alleen daartoe opgeleid en gecertificeerd personeel is bevoegd om de dieren te verplaatsen. Speciale beluchtings- en koelsystemen in de transportwagens zorgen voor een transport dat de dieren zo weinig mogelijk belast.

Fase 6

Leghennenhouderij

De leghennenboerderijen werken milieubewust door middel van de nieuwste technieken in de pluimveehouderij en volledig geklimatiseerd. Met het „Inline-System“ voor de scharrelhouderijen is een korte en snelle productielijn mogelijk: vers gelegde eieren worden via verzamelbanden naar computergestuurde sorteermachines getransporteerd en daar gesorteerd op gewichtsklasse, verpakt en verladen.

Fase 7

Centrale inpakafdeling

Met de wagens worden de eieren regelmatig van de legbedrijven naar de centrale inpakafdeling van Eifrisch gebracht. Alle legbedrijven handelen altijd volgens de KAT-richtlijnen die verder gaan dan de EU-richtlijnen. De legbedrijven bevinden zich bovendien in de onmiddellijke nabijheid van de centrale inpakafdeling, zodat ook hier de versheid van de eieren kan worden gegarandeerd. Na een optische controle bij binnenkomst en een grondige test sorteert de moderne sensortechniek de beschadigde eieren eruit. Tenslotte wordt het eindproduct machinaal ingedeeld in gewichtsklassen en in de verschillende klein- en grootverpakkingen gesorteerd.

Fase 8

Verfafdeling

In onze eigen verfafdeling krijgen de eieren een kleurtje. Maar voor de eieren worden geverfd, gaan ze door hete waterdamp en door een heet waterbad.

Daarna worden de eieren in banen gesorteerd – elke baan heeft een eigen kleur. Door het rollen krijgen de eieren een gemarmerd uiterlijk. We kunnen ze echter ook kleuren door middel van een intensief spuitprocedé. Na het verven is de automatische verpakkingsmachine het laatste station.

Fase 9

Dichtbij en vers

Verpakt worden de eieren met onze eigen wagens naar de verschillende regio‘s gebracht, gedeeltelijk verpakt in ons eigen verpakkingsmateriaal.

Fase 10

Eiproducten

Eiproducten zijn een praktisch alternatief voor echte eieren bij het bereiden van gerechten in industriële hoeveelheden. Daarvoor levert ook Eifrisch een deel van de eieren aan producenten en verkopers van eiproducten.