Gegevensbescherming

EifrischGegevensbescherming

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een overzicht

Algemene informatie
De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u nalezen in het privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Het gaat in dit geval bv. om gegevens die worden verwerkt nadat u deze invoert in het contactformulier.
Andere gegevens worden via onze IT-systemen automatisch verzameld bij het bezoeken van de website. Dit zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of oproeptijdstip van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de vlekkeloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten met betrekking tot uw gegevens hebt u?
U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt eveneens het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de colofon. U hebt bovendien het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is in principe anoniem: het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar uw persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie kunt u nalezen in het onderstaande privacybeleid.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die uw persoonlijke identificatie mogelijk maken. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt eveneens uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.
Houd er rekening mee dat de gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:
Eifrisch- Vermarktung GmbH & Co. KG
Gewerbering 31 a
49393 Lohne, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 44 42 – 94 5-0
E-mail: info(ersetzten Sie diesen Text durch ein @)eifrisch.de
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Diverse processen voor gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming herroepen. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die werd uitgevoerd tot de respectieve herroeping, blijft onverlet door deze herroeping.

Recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens, kunt u inkijken via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt, een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel van de browser, die van “http://” naar “https://” met een slotpictogram in uw browseradres verandert.
Als de SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Informatie opvragen, blokkeren, verwijderen
In het kader van de wettelijk geldende bepaling met betrekking tot gegevensverwerking, hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat u terugvindt in de colofon.

Bezwaar maken tegen advertentie-mails
In het kader van de colofonplicht, wordt het gebruik van openbare contactinformatie voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd advertentie- en informatiemateriaal hiermee herroepen. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming
Wettelijk aangewezen functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld in ons bedrijf.
Eifrisch- Vermarktung GmbH & Co. KG
Beauftragte für Datenschutz
Gewerbering 31 a
49393 Lohne, Duitsland
Telefoon: +49 4442 945-377
E-mail: datenschutz(ersetzten Sie diesen Text durch ein @)eifrisch.de

4. Gegevensverzameling op onze website
Cookies
De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen niet worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of voor bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bv. winkelwagenfunctie), worden verwerkt op basis van artikel 6, par 1, lit. f AVG opgeslagen. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van diensten. In zoverre andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlog-bestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlog-bestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het gaat om het volgende:
• Browsertype en browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Referrer-URL
• Hostnaam van de computer die toegang wilt krijgen
• Tijdstip van de serveroproep
• IP-adres
Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.
De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de logbestanden van de server worden geregistreerd.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om uw verzoek te verwerken en eventuele nakomende vragen te verwerken. We zullen deze informatie nooit delen zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6, par. 1 AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die werd uitgevoerd tot de respectieve herroeping, blijft onverlet door deze herroeping.
De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt, of het doel voor gegevensopslag wegvalt (bv. nadat uw verzoek werd verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaarperioden – blijven onaangetast.

5. Analyse-tools en reclame
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten die aangesloten zijn bij de Overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte, voorafgaand aan het versturen naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de beheerder van de website aan te bieden. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plugin
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door het cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plugin te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en deze te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Gegevensverzameling herroepen
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt vervolgens een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.
Gegevensverwerking in opdracht
Er bestaat een een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst met Google en wij voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google reCAPTCHA
We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).
Met reCAPTCHA willen we controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bv. in een contactformulier) gebeurt door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor een analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. het IP-adres, de bezoektijd van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses vinden volledig plaats op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van automatische spionage en spam.
Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Nieuwsbrief
MailChimp
Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.
MailChimp is een service die bv. de verzending van nieuwsbrieven en diens analyse faciliteert. Als u gegevens voor het abonnement op een nieuwsbrief (bv. e-mailadres) invoert, worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten.
MailChimp is gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese privacystandaarden in de Verenigde Staten worden nageleefd.
Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die werd verzonden door MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (webbeacon genaamd) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht werd geopend en op welke links werd geklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bv. tijdstip van de oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvanger.
Als u geen analyse door MailChimp wenst, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich bovendien direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.
Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, par. 1, lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen door u af te melden voor de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsprocessen blijft onverlet door de herroeping.
Gegevens die bij ons worden ingediend teneinde de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, waarna de gegevens zowel van onze servers als van de servers van MailChimp zullen worden verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.
Voor meer informatie over het privacybeleid van MailChimp surft u naar: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Het sluiten van een data-processing-agreement
We hebben een zogenaamd “data processing agreement” met MailChimp, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en om deze niet door te geven aan derden. Dit contract kunt u inkijken via de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.
7. Plug-ins en tools
YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. De beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Wanneer u een van onze websites met geactiveerde YouTube plug-in bezoekt, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Het meldt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.
Als u bent aangemeld op uw YouTube-account, geeft u YouTube de toestemming om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden op uw YouTube-account.
Het gebruik van YouTube maakt een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen mogelijk. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f AVG.
Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over de omgang met gebruikersinformatie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google web fonts
Deze site gebruikt zogenaamde web fonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web fonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website werd geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google web fonts gebeurt voor een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online-diensten. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f AVG.
Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
Voor meer informatie over Google web fonts surft u naar https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Deze website maakt gebruik van de kaarten-service Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in principe verzonden naar cq. opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps gebeurt in het kader van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen en de eenvoudige aanduiding van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f AVG.
Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.